บริษัท โอเมก้า คิทเช่น สแตนเลส จำกัด 
(OMEGA KITCHEN STAINLESS CO., LTD.)

บริษัท โอเมก้า คิทเช่น สแตนเลส จำกัด (OMEGA KITCHEN STAINLESS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ออกแบบและผลิต เครื่องครัวรวมทั้งอุปกรณ์สแตนเลส ที่ใช้ในครัวของโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงพยาบาลหรือโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยจะดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง พร้อมกับบริการหลังการขายให้กับลูกค้าของบริษัท โอเมก้า แมชชีนเนอรี (1999) จำกัด โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรวดเร็วในการบริการลูกค้าของโอเมก้าเพื่อประโยชน์สูงสุด ของลูกค้าบริษัท โอเมก้า คิทเช่น สแตนเลส จำกัด เรารู้ความต้องการของ โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

 • เราจึงสามารถออกแบบ
  เครื่องครัว Stainless ให้
  ถูกใจ/ สะดวก แก่ผู้ใช้
  นั่นคือ Chef

 • เราจึงสามารถออกแบบ 
  เครื่องครัว Stainless ให้
  สวยถูกใจผู้พบเห็น 
  นั่นคือ ลูกค้า

 • เราจึงสามารถออกแบบ
  เครื่องครัว Stainless 
  ให้คุ้มค่า นั่นคือ เจ้าของ
  กิจการที่จ่ายเงินลงทุน