OMEGA DRY

OMEGA DRY

CONTACT US
Availability: In Stock

เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบและช่วยให้ภาชนะแห้งโดยใช้ผสมกับน้ำล้างสุดท้ายของเครื่องล้างจาน เพื่อเคลือบแห้งภาชนะ เช่น ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ แก้วน้ำ เป็นต้น

- +