OMEGA EX-DRY

OMEGA EX-DRY

CONTACT US
Availability: In Stock

เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบและช่วยให้ภาชนะแห้งโดยใช้ผสมกับ น้ำล้างสุดท้ายของเครื่องล้างจาน เพื่อเคลือบแห้งภาชนะ ที่เป็น ถาดอลูมิเนียม สแตนเลส

- +